0

ร้านอาหาร

ห้องอาหารพีคนิมมานไทยคูซีน เปิดให้บริการทุกท่านใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่
ความจุ : ภายใน 20 ที่นั่ง, ภายนอก 10 ที่นั่ง
อาหารเช้า : 06.30 น. - 10.30 น.
อาหารกลางวัน : 11.30 น. - 14.30 น.