0

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดเจดีย์หลวง
 • วัดพระสิงห์
 • ดอยสุเทพ
 • สวนสัตว์
 • สวนพฤกษศาสตร์
 • พระธาตุดอยคำ
 • ท่าแพ
 • ไนท์บาซาร์

สถานที่กิน
 • ต๋องเต็มโต๊ะ
 • Mango tango
 • โอ้กะจู๋
 • ก๋วยเตี๋ยวตำลึง
 • Mix
 • Warm up café
 • Ristreto
 • Roti Gu

สถานที่ช้อปปิ้ง
 • Maya shopping centre
 • Central festival
 • ถนนคนเดิน
 • Adidas
Please Login